Bli medlem – Öst

För medlemskap i Författarcentrum krävs en utgiven produktion motsvarande två verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde (för debutantmedlemskap gäller ett verk). Om du har gett ut dina böcker på ett etablerat förlag, behöver du inte skicka in dem för bedömning. Om du däremot har gett ut på egenutgivnings- eller hybridförlag, vill vi att du kompletterar din ansökan med två av dina böcker (en bok, om du söker debutantmedlemskap).

Det vår invalskommitté bedömer är böckernas konstnärliga och/eller vetenskapliga värde. Språkbehandling, gestaltning och trovärdighet är de främsta ledorden. Om du blir antagen som medlem är vi tacksamma om vi får behålla en av dina böcker, helst den senast utkomna, till vårt referensbibliotek.

Från det att vi har tagit emot dina böcker till det att du får besked, brukar det ta ungefär två månader.

Debutantmedlemskap
Om du nyligen har debuterat som författare, kan du bli debutantmedlem. Som debutantmedlem har du inte rösträtt vid medlemsmöten och kan inte väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen.

För att ansöka om medlemskap/debutantmedlemskap i Författarcentrum Öst, ladda ner blanketten nedan, fyll i, skriv under och mejla eller posta till:

Författarcentrum Öst
Drottninggatan 88 B, 2 tr
111 36 Stockholm

Medlemsansokan_2021
Debutantmedlemsansokan_2021

Kontaktperson Författarcentrum Öst

Alf Kyhlén, 08-611 58 04.

Författarcentrum är indelat i fyra regioner:
Författarcentrum Öst: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.
Författarcentrum Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län.
Författarcentrum Syd: Skåne, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Blekinges län.
Författarcentrum Norr: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.