Bli Medlem – Syd

Kravet för fullt medlemskap i Författarcentrum Syd är att man skall vara representerad på folkbibliotek med minst två egna verk eller minst två översatta verk. Författare och översättare som redan är medlemmar i Sveriges Författarförbund uppfyller kraven för medlemskap i Författarcentrum Syd.

Författarcentrum är en ideell förening vars uppgift är att föra ut litteraturen i samhället, öka kontakterna mellan författarna och deras läsare, verka för en breddning av kulturutbudet och slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. Vi stödjer läs- och skrivfrämjande projekt samt arrangerar och medverkar i olika litterära evenemang. Föreningen är indelad i fyra regioner: Författarcentrum Öst, Väst, Norr och Syd.

Du kan ha med en författarpresentation på Författarförmedlingens hemsida och får tillgång till gratis bokningsförmedling.

Medlemsavgiften i Författarcentrum Syd är från och med 2021: 400 kr.

Blankett för medlemsansökan (utgivning av minst två böcker), pdf.

Blankett för medlemsansökan (utgivning av minst två böcker), word.

Blankett för medlemsansökan för debutant (utgivning av en bok), pdf.

Blankett för medlemsansökan för debutant (utgivning av en bok), word.

Integritetspolicy för Författarcentrum