Bli Medlem – Syd

Kravet för fullt medlemskap i Författarcentrum Syd är att man skall vara representerad på folkbibliotek med minst två egna verk eller minst två översatta verk. Författare och översättare som redan är medlemmar i Sveriges Författarförbund uppfyller kraven för medlemskap i Författarcentrum Syd.

Författarcentrum är en ideell förening vars uppgift är att föra ut litteraturen i samhället, öka kontakterna mellan författarna och deras läsare, verka för en breddning av kulturutbudet och slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. Vi stödjer läs- och skrivfrämjande projekt samt arrangerar och medverkar i olika litterära evenemang. Föreningen är indelad i fyra regioner: Författarcentrum Öst, Väst, Norr och Syd.

Du kan ha med en författarpresentation på Författarförmedlingens hemsida och får tillgång till gratis bokningsförmedling.

Medlemsavgiften i Författarcentrum Syd är från och med 2021: 400 kr.

Blankett för medlemsansökan (utgivning av minst två böcker).

Blankett för medlemsansökan för debutant (utgivning av en bok).

Integritetspolicy för Författarcentrum