Publicerat: 17 juni, 2024

Böcker som funkar – författarbesök

Välkommen till ett nytt projektår med Böcker som funkar! Projektet är en uppföljning till Böcker som funkar – författardagen som vi genomförde hösten 2023. Precis som förra gången vänder vi oss till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och funktionsvariation. Den här gången innebär projektet att vi subventionerar författarbesök. Under hösten 2024 kommer vi att genomföra fem stycken författarbesök på skolor, bibliotek, daglig verksamhet och andra verksamheter som når målgruppen. Som ett författarbesök räknar vi en dag med fyra lektioner eller en storsamling i skolan eller ett framträdande på andra typer av verksamheter t.ex. bibliotek eller daglig verksamhet. Författarbesöken kommer att vara helt kostnadsfria för de verksamheter som deltar.

Det personliga mötet med en författare är enligt vår erfarenhet ett mycket effektivt sätt att väcka lust till att skriva och läsa och att minska avståndet till litteraturen. Förutom allt som en författare kan förmedla om det lästa och skrivna ordet är det också vår erfarenhet att ett möte med en författare ofta får människor att känna: hen är ju som jag! Med det har avståndet till litteraturen minskat direkt. 


Vill er verksamhet ha ett författarbesök?

Gör då en ansökan i formuläret nedan. Senast 30 augusti.

Er verksamhet måste befinna sig i Skåne, Småland eller Blekinge och författarna måste vara medlemmar i Författarcentrum Syd, här kan du hitta alla författare som går att välja mellan.

Anmälan

  Önskemål om författare:

  * = obligatoriska fält

  Dina uppgifter lagras i enlighet med Författarcentrums rutiner för GDPR

  Vid frågor kontakta:
  Jacob Åkerström, Författarcentrum Syd, e-post: jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se.

  Böcker som funkar arrangeras av Författarcentrum Syd. Med stöd av Kulturrådet 

  Dela i sociala medier