Halland

(UNDER UPPBYGGNAD)

Författarcentrum Väst har ett 30-tal medlemmar i Halland.

16 januari 2014 ordnades ett gemensamt möte för dessa och Sveriges Författarförbunds medlemmar i regionen (en hel del är dubbelanslutna).

Mötet mynnade ut i att ett nätverk för yrkesverksamma författare i Halland bildades. Sammankallande är Anna Pia Åhslund, SFF:s ombud i Halland, anna.pia@telia.com

Diskussionerna ledde också fram till ett preliminärt sjupunktsprogram, se länk nedan. Flera av punkterna är nu förverkligade!

Arvodering av författare i Halland

Halländsk bokmässa 2016

Nätverket Författarcentrum Väst/Sveriges Författarförbund

Sju punkter för Litteraturen i Halland

Sju punkter för litteraturen i Halland

Sju punkter för litteraturen i Halland

16 januari 2014 ordnades ett möte med Författarcentrum Västs och Sveriges Författarförbunds medlemmar i Halland. Diskussionerna mynnade bland annat ut i ett preliminärt sexpunktsprogram för litteraturen i Halland. Detta har i efterhand kompletterats med punkt 7 nedan. 1. Skapa en årligen återkommande mötesplats för alla litteraturintresserade, en halländsk bokmässa. I kulturplanen för Halland föreslås en […]

Halländsk bokmässa – 26 november 2016 i Halmstad

Monika Häägg och Camilla Jönsson var några av de medlemmar i Författarcentrum Väst som deltog på Halländsk bokmässa 26 november 2016 i Halmstad. Foto: Anna Pia Åslund. ”Ett femtiotal utställare fanns på plats hela dagen på Stadsbiblioteket i Halmstad. Och inte mindre än 15 helt nya böcker skrivna av författare i Halland presenterades under denna […]