Projekt Norr

Norrlands Litteraturpris

Norrländska litteratursällskapets stipendium Norrlands litteraturpris är för närvarande på 10 000 kronor och utdelas årligen till en bok där boken eller författaren har norrländsk anknytning. Från och med 2014 delas dessutom ett separat barn- och ungdomsbokspris ut. 2016 års pristagare är Katarina Kieri och Mats Jonsson. Katarina Kieri ”Närmast rastlöst driver Katarina Kieri fram en […]