Samarbetsprojekt

Ta del av nyskrivna berättelser (Work in Progress 2018)

Under hösten 2018 höll vi, inom projektet Romer – kunskap, möten, läsande och berättande, skrivarkurser för romer som vill berätta sin historia. Genom att skriva om sina egna liv bidrar kursens skribenter till spridning av en till stora delar okänd historia. Klicka här för att ta del av några av berättelserna. Skrivarkursen uppmärksammades i SVT. […]

Romer – kunskap, möten, läsande och berättande (2018-19)

Under 2014–2016 genomförde Författarcentrum Väst ett större romskt-svenskt samarbete kring romskt berättande och litteratur. Ett av resultaten inom detta projekt var antologin Den ohörda historien. Under 2017 höll vi kontakten med vårt upparbetade nätverk och skickade under hösten in ansökningar för fortsättningsprojektet Romer – kunskap, möten, läsande och berättande som drevs under hela 2018 och […]

Antologi: Den ohörda historien (2016)

Våren 2016 påbörjades arbetet med en antologi som senare fick namnet Den ohörda historien – romska och resandeberättelser. Genom att skriva om sina egna liv, eller sammanställa äldre släktingars berättelser, bidrar författarna i Den ohörda historien till spridning av en till stora delar okänd historia. Läsaren får ta del av människoöden från tidigt 1900-tal till nutid. Bland de medverkande finns […]

Romska och resandeberättelser 2014-2016

Under 2014 – 2016 genomförde Författarcentrum Väst ett större romskt-resande-svenskt samarbete kring romskt och resandeberättande och litteratur. Romsk och resandelitteratur och romskt och resandeberättande är tämligen okända för den svenska allmänheten. Både romerna och resandena själva och vi i majoritetsbefolkningen har ett intresse av att få ta del av denna okända historia. Därför startade vi […]