Författarcentrum Norr

Provins får tillfällig bas i Jämtland

Från och med nummer 4/2019 flyttar redaktionen för tidskriften Provins tillfälligt till Jämtland. Tidskriftens redaktör Carl Åkerlund går på föräldraledighet och vikarierande redaktörer för de kommande fyra numren blir författaren Malin Nord och filmaren Clara Bodén. – Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Clara få förvalta en så viktig och angelägen tidskrift. Provins […]

Norrländska litteratursällskapets Sommarmöte ställs in

Tyvärr har vi tvingats ta beslutet att ställa in årets Sommarmöte som skulle gå av stapeln 2-4 juli på Kalix Folkhögskola. Anledningen är den stora osäkerhet som corona-situationen medfört. ”Det är djupt beklagligt och ett beslut som inte fattats lättvindigt, men vi hoppas kunna göra ett nytt försök i Kalix nästa sommar”, säger David Väyrynen, […]

…och vinnarna av Norrlands litteraturpris 2020 är

(Foto: Daniel Åberg) I kategorin vuxenlitteratur får Pernilla Berglund priset för diktsamlingen Rätten och i kategorin barn- och ungdomslitteratur Linda Jones för romanen Bete sig. Pernilla Berglund, bosatt i Umeå, tilldelas Norrlands litteraturpris 2020, i kategorin vuxenlitteratur, för sin diktsamling Rätten (Teg Publishing) med motiveringen: Med avstamp i en titel fylld av mångtydighet tar Pernilla […]

Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i […]