Författarcentrum Norr

Provins på Rönnells antikvariat

Den 17/1 arrangerar Provins en kväll på Rönnells antikvariat i Stockholm. Elin Grelsson Almestad samtalar med Anna Hallberg utifrån Hallbergs omläsning av Erik Beckmans roman Inlandsbanan i Provins 4/2018: Inlandsbanan. Sara Parkman spelar och sjunger och pratar om sin text ”Jag hatar Västernorrland” i Provins 3/2018: Svikare. Varmt välkomna!

Norrländska litteratursällskapet / FC Norr på Eyvind2018

Provins närvarar på årets Eyvind2018 i Boden 30 november till 2 december. Här finns möjlighet att teckna prenumeration och medlemskap och träffa ordförandena och tillika författarna David Väyrynen och Daniel Åberg. Läs mer på: https://www.eyvindnorrbotten.se/

Årets pristagare av Norrlands litteraturpris är…

…Mia Öström och Anna Jörgensdotter! Med följande motiveringar: ”Med språklig säkerhet, närvaro och nära nog deckarlik spänning skildrar Mia Öström i Vacuum tio dagar av tonåringen Jonnas liv, knappt ett år efter att storebrodern Johan tagit sitt liv, hennes allt mer distanserade förhållande till omvärlden och till synes solitära kamp för att få hålla fast […]

Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i […]