Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson

Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson

Celina Adamsson, född 1962, är utbildad socionom och idag bosatt i
Göteborg. År 2013 fick hon förmånen att arbeta som projektsamordnare
i pilotprojektet Romsk inkludering i Göteborg. Celina har tre vuxna barn,
varav Alex är hennes äldsta son. Alex Skoglund Adamsson är född 1988
och uppvuxen i Göteborg. Han har skrivit och berättat sagor sedan han
var barn, men har också ett stort intresse för växter, samhällsfrågor
och politik. Som ung lovade Celina sin mamma, Irma-Manuela, att föra
släktens historia vidare, just för att den också är en del av den romska
historien. Texterna i den här antologin är delar av ett större material
som Celina och Alex arbetat med under en tid och ämnar utveckla till
ren bok i framtiden.

Texter: 
Spegel, spegel
Budapest november 1918
Balettdansös
Sjuntorp oktober 1983
Glass
Mormor

Foto: Adam Garciga Adamsson