Publicerat: 30 januari, 2021

CORONA OCH FÖRFATTARCENTRUMS VERKSAMHET

Säkerhet och hälsa i första hand

Författarcentrum befinner sig, precis som resten av samhället, i en situation där vi inte vet så mycket annat än att vi behöver ta Folkhälsomyndighetens riktlinjer och riksdagens beslut på största allvar och i mesta möjliga mån anpassa vår verksamhet därefter. Vi ska ta hänsyn till allmänhetens säkerhet och hälsa i alla våra avväganden och beslut.

Samtidigt vill vi göra vårt bästa för att de problem som Coronapandemin orsakar medlemmar och arrangörer ska mildras så gott det är möjligt, för alla parter.

För arrangörer

Det finns många osäkerhetsfaktorer för våra arrangörer just nu och vi får många frågor om hur bokningar ska hanteras. Går det att avboka? Kan man flytta bokningen till ett senare tillfälle? Vilka skyldigheter har vi gentemot författaren? Så här resonerar vi:

Vi försöker att i mesta mån flytta fram de författarbesök som inte går att genomföra under rådande omständigheter. Vi vill inte lämna över vår del av ansvaret för kultur och litteratur till sitt öde, utan arbetar för att så många bokningar som möjligt ska kunna genomföras, vid senare tillfälle eller under andra former.

Våra medlemmar, och andra författare som arrangörer bokar, är kulturbärare som ofta har författarbesök och framträdanden som en viktig del av sitt levebröd. För många författare är dessa bokningar inte bara ett sätt att träffa läsare och inspirera till skrivande/läsande, utan också ekonomiskt avgörande för deras yrkesutövning.

Vi ger våra medlemmar rådet att fråga er arrangörerna om utbetalning av arvodet i förtid. För många arrangörer är utgiften redan budgeterad med för året och då innebär en förfakturering bara ett praktiskt sätt att säkerställa bokningen längre fram i tiden. Vår förhoppning är att ni alla arrangörer ser över den här möjligheten för att underlätta författarnas ekonomiska situation under våren.

Hittills i år har vi flyttat fram nästan samtliga bokningar som inte har varit möjliga att genomföra. Vi vill fortsätta med det för att skydda verksamheten och medlemmarna. Vi hoppas att ni arrangörer hör av sig till oss när evenemang ska flyttas eller, i värsta fall, bokas av. Så får vi en chans att lösa problem, svara på frågor och eventuellt bidra till dialog mellan er och författarna. Här finns kontaktuppgifterna till samtliga författarförmedlare.

För författare

Många medlemmar hör av sig till Författarcentrum med frågor om vad som gäller vid avbokningar. Utgår någon ersättning? Vad gör Författarcentrum för att hjälpa? Vilka råd och tips kan ni ge? Så här resonerar vi:

Vi vill hjälpa till att i så stor utsträckning som möjligt flytta de bokningar som inte går att genomföra under denna osäkra tid. En del bokningar blir genomförda även nu, men vi räknar med att flertalet inte blir det. Om arrangören inte hörs av kan det ändå vara en bra idé att ni själva tar kontakt, eller ber oss göra det, så att ingen ändring tas för givet.

När ni blir kontaktade av en arrangör som behöver ställa in ett besök eller evenemang får ni gärna hänvisa till Författarcentrum. För många författare är det praktiskt att direkt boka ett nytt datum med arrangören, utan vår inblandning, men vi behöver ändå information om ändringen för att få en bild av hur situationen är nu i höst och hur era kalendrar ser ut nästa vår.

Behöver ni själva ställa in ett framträdande på grund hälsoskäl eller myndighetsrekommendationer gäller samma sak. Vi hjälper gärna till, och om ni vänder er direkt till arrangör behöver vi får informationen i andra hand.

Många av er har gjort klart med arrangörer om förskott på era arvoden. Och vi gör vårt bästa för att de ska förstå hur flyttade eller, i värsta fall, inställda inkomster påverkar er som författare och individer. Tveka inte att fråga om möjligheten till detta, tveka heller inte att be Författarcentrum om råd hur man går till väga och be oss vara en del i den dialogen med arrangören.

En del av er författare har fullföljt bokningar genom digitala kanaler. Vissa arrangörer har möjligheten att erbjuda det och arvodet är detsamma som för fysiska framträdanden. Det kan bli en väg att genomföra vissa bokningar och vi hoppas att så småningom kunna gå ut med mer information om hur vi kan bidra på området.

En fråga som har dykt upp frekvent i dialogen med er författare är vilka ekonomiska krav ni kan ställa på arrangören vid en avbokning. Vi hänvisar i den frågan till Författarförbundets sida om Coronarelaterade frågor, som svarar på detta och ger mycket annan bra och utförlig information.

Hittills har vi tillsammans lyckats flytta nästan samtliga inställda bokningar till senare, och det måste vara vår ambition även fortsättningsvis. Vi räknar med en ökning av samtal och mail från såväl er författare som arrangörerna. Dialogen är ibland försvårad av att även personalen på Författarcentrum är satt i karantän, men vi är övertygade om att vi även fortsättningsvis ska lyckas mildra dom givna svårigheterna för våra medlemmar trots det.

Länkar
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Författarförbundets sida om Coronarelaterade frågor
Krisstipendier att söka från Sveriges författarfond
Kulturrådets information med anledning av coronaviruset
Kulturrådets Krisstöd till kulturen
Konstnärsguiden med information och råd med anledning av corona covid-19
Seriefrämjandets lista på regioner runt om i landet som har lagt till extra bidrag och stipendier som kan sökas av kulturutövare.

Dela i sociala medier