Hundra röster: Coronatankar för dagen

Hundra röster: Coronatankar för dagen

Från och med måndag 1 februari publicerar Malin Edgren en kort film om dagen där hon läser var och en av de Hundra röster om corona (ur boken med samma namn) som gavs ut hösten 2020. Tanken är att ge tröst och sällskap men också att ge nya perspektiv (folkbildning) i denna bistra väntan på vaccin och att pandemin ska ta slut. Coronatankar för dagen, alla vardagar fram till sommaren. Materialet publiceras och ligger sedan kvar så att man kan ta del när man vill. Läs mer om boken här nedan.

Coronatankar för dagen hittar du på Malin Edgrens Facebooksida: https://www.facebook.com/malinedgren.se

Årets minnesbok – samhället berättar

Karlstadförfattaren Malin Edgren lanserade våren 2020 ett stort skrivprojekt där boende i Karlstads kommun bjöds in att medverka med personliga berättelser i coronapandemins spår.

I april 2020 lanserade Karlstadförfattaren Malin Edgren det omfattande skrivprojektet Hundra röster om corona där boende i Karlstads kommun bjöds in att medverka med personliga berättelser i coronapandemins spår. I november släpps den omtalade minnesboken.

Hundra röster om corona fångar en tid präglad av existentiella frågor där representanter för ett helt lokalsamhälle berättar. Om oro, saknad och frustration. Om hopp, framtidstro och drömmar. Om ett påtvingat utanförskap eller en efterlängtad samhörighet. Om det vardagsnära sammanhanget, om tankar på döden men också på livet. Som ett avtryck i tiden.

– I kristider vänder vi oss till ordet för att uttrycka, förstå och känna av var samhörigheten finns, säger Malin Edgren. Viljan att dela med sig är stark och med den här deltagarförteckningen kan jag utlova en väldigt representativ berättelse för Karlstad, och troligtvis vilken medelstor svensk stad som helst.

Skribenterna är mellan 7 och 88 år. Bland de mer namnkunniga karlstadsprofilerna finns Ingemar Hallén, Peter Franke, Anders Knape, Anna Sandborgh, Stefan Holm, Eva-Lis Sirén, Julia Pettersson och Olof Wretling. Kommundirektör Ulf Nyqvist, biskop Sören Dalevi och landshövding Georg Andrén är också med.

Men berättelserna kommer också från helt vanliga Karlstadbor från alla omständigheter, säger Malin Edgren. Vårt samhälle utgörs av en mångfald individer vilket kommer att återspeglas väl i detta tidsdokument. Det har sagts om projektet att det är ett av de mest omfattande dokumentationsprojekt som pågår i Sverige just nu.