Debattartikel om främjande av läsning och skrivande, Malin Edgren

Foto: Helena Christerdotter

Debattartikel om främjande av läsning och skrivande, Malin Edgren

Läs- och skrivfrämjande är en naturlig del framförallt i skolans uppdrag, i konkurrens med mycket annat, skriver Malin Edgren i en debattartikel publicerad i NTW den 19 juni.

Kopplingen mellan språk och uttrycksförmåga, hälsa och inkludering i det demokratiska samhället är vederlagd i forskningen. Det gäller oavsett om man fötts i Sverige eller i något annat land.

Bristande läsförmåga och läslust är inte bara en oroande trend. Den är också farlig, både för individen och för samhällsutvecklingen. Statistiken visar att klyftan mellan de som läser och de som inte gör det vidgas. Det får naturligtvis konsekvenser som riskerar att orsaka livslångt utanförskap och psykisk ohälsa. Vi ser konsekvenserna av detta runtom i Värmland.

Att främja människors språkutveckling är en kontinuerlig process som behöver levandehållas hela livet. 

Att främja människors språkutveckling är en kontinuerlig process som behöver levandehållas hela livet. De goda nyheterna är att det aldrig är försent att börja. Men ansvaret kan inte enbart läggas på individen. Läs- och skrivfrämjande är en naturlig del framförallt i skolans uppdrag, i konkurrens med mycket annat.

Det är också en återkommande fråga i den politiska debatten på nationell nivå, samt i skrivningar i kommuners och regioners kulturplaner. Men det tar tid att vända trender och förbättra resultat på samhällsnivå. Det är därför verkningslöst att göra punktinsatser. Vi kan inte heller förlita oss på ideella krafter.

Vill man på allvar påverka utvecklingen krävs politiska insikter och beslut i kombination med tjänstemannaresurser och utförare i en målinriktad, kontinuerlig samverkan över tid. Vi som har intresse för och kompetens inom läs- och skrivande arbete bör ses som både strategiska och konkreta resurser i detta arbete.

Här kan du ta del av skrivelsen i sin helhet.