Det nya Stockholm

Illustratör: Moa Schulman. Bilden är beskuren.

Det nya Stockholm

Vems Stockholm är det som skildras? Var finns likheterna och skillnaderna mellan den dåtida och nutida staden och skildringarna av den? I Det nya Stockholm bjuds författare in för att diskutera bland annat dessa frågor inför publik på Södergården i Stockholm.

Integration eller segregation – författarsamtal
I oktober 2020 skulle det ha varit dags för ett nytt samtal på Södergården, Götgatan 37 i Stockholm, men med anledning av coronapandemin fick vi skjuta på det till våren 2021. Nu inser vi att vi måste skjuta på det igen. Så snart vi har ett nytt datum presenterar vi det här på webbsidan.