Det skrivna ordet bygger broar mellan människor

Foto: Andreas Varas

Det skrivna ordet bygger broar mellan människor

Det är fortfarande ovanligt att romer själva får möjlighet att berätta sin egen historia och det vill Författarcentrum Väst vara med och förändra. Läs mer i projektledare Hedvig van Berlekoms gästinlägg hos läsambassadör Bagir Kwiek/Kulturrådet.

I vår kommer vi, i samarbete med föreningen SIRF (Sveriges Internationella Roma Filmfestival) och Bagir Kwiek, att starta ett nytt projekt med romska berättelser i fokus. Mer information om det kommer längre fram.