Eskilstuna lässatsning

Författarbesök för årskurs 3 – 2022

Eskilstuna kommun erbjuder alla klasser i årskurs 3 besök av en författare. Projektet, som startade 2017, är ett samarbete mellan kommunen och Författarcentrum Öst, som ansvarar för författarbokningar och sådant som rör själva besöken. Det är också hit anmälningarna kommer, via ett webbformulär. Frågor som rör distribution av böcker besvaras av kommunen. Den besökande författarens böcker distribueras till klasserna genom biblioteket.

 

Författarbesöken, som är kostnadsfria för skolorna, äger rum vecka 45–47. För att författarbesöken ska bli så lyckade som möjligt är det bra om ni ger flera alternativ på datum, tider och veckodagar då ni kan ta emot besök. (Varje författare ska besöka flera klasser på en dag och alla besök kan inte äga rum på förmiddagar.) Det är också viktigt att ni i anmälan ger olika alternativ på författare. Vi försöker tillgodose era önskemål så gott det går.

 

Syftet med författarbesöken är att stimulera och motivera eleverna. Författaren ska väcka elevernas läs- och skrivlust, få dom att fokusera på den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion/klass.

 

De här författarna är med 2022.

 

Kontakt Författarcentrum Öst:
Projektledare Fredrik Lagerqvist
08-611 58 03

 

Kontakt Eskilstuna Kultur och fritidsförvaltning:
Bibliotekskonsulent Ylva Lindholm
072-977 73 79