Fackbokens dag

Fackbokens dag

Fackbokens dag hölls den 12 april 2016 på Kulturhuset Pigalle i Nässjö är ett pilotprojekt med ett brett tema ”språk, historia och aktuella samhällsfrågor”.  Arrangemanget blev mycket lyckat och drog besökare från hela södra regionen. I samarbetet ingick Förfatatrcentrum Syd, Regionbibliotek Jönköping, Minerva, Nässjö kommun, Sörängens folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet var att uppmärksamma fackboken och skapa en mötesplats för lärare på gymnasie-och vuxenutbildningar samt fackboksbibliotekarier. Fackbokens dag är till för alla som vill ta del av nya fackböcker och möta författare som skriver fackböcker – eller sakprosa – som det också kallas.  Fackbokens dag vill ge fördjupning, insikter och inspirations för dig som arbetar som pedagog i skolan, på bibliotek, folkhögskolor, högskolor och universitet och inom folkbildningens område. Fackbokens dag vänder sig till alla läsare och till dig som fångats av ett speciellt ämne och själv skriver, kanske med en bok i tankarna.

För 2017 saknar vi ekonomiska förutsättningar för att arangera Fackbokens dag.

Läs och inspireras av ett referat av Mathias Alexandersson från Akademiska föreningens utskott ”Ordkonst” som fotograferade och skrev.