Finansiering

Finansiering

Författarcentrum Västs verksamhet för litteraturen i västra Sverige finansieras främst av Statens kulturråd, Västra Götaland och – i Göteborg – Göteborg och ABF.

Vår stora – numera nationella – tävling för gymnasieelever, Jag skriver i dina ord, bekostas av Postkodlotteriets kulturstiftelse. Den pågår fram till sommaren 2017.

Vår litterära elevtidning Made in Backa finansieras av Norra Hisingen.

Vi stöds också i mindre skala av Svenska Akademien, Bok & Bibliotek och Ballograf.

I övrigt söker vi stöd för olika enskilda verksamheter och projekt från gång till gång.