Publicerat: 07 juni, 2023 Skrivet av: Elnaz Baghlanian | Aktuell Nyhet Författarcentrum Öst

Föreläsning: Arbeta läsfrämjande med faktatexter

Författarcentrum Öst bjuder in dig som är lärare eller skolbibliotekarie till en föreläsning med Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling och författare, om att arbeta läsfrämjande med faktatexter i skolan. 

Under föreläsningen får du flera förslag på hur du kan använda faktatexter i din undervisning, som gynnar alla elevers ordförråd och begrepps- och kunskapsutveckling. Barbro visar att ett aktivt arbete med faktatexter behöver få ett betydligt större utrymme i undervisningen än det har idag. Du får även kunskap i hur samarbetet med en fackboksförfattare kan bidra till ökad läslust.

Föreläsningen är gratis.

Målgrupp: Lärare och skolbibliotekarier med elever i årskurs 1–9

Tid: 14 september kl. 15:00–16:00  

Plats: Författarcentrum Öst, Drottninggatan 88B, Stockholm eller digitalt via Facebook. Delta på Facebook via den här länken.

Anmälan: emelie@forfattarcentrum.se senast 11 september. Ange om du vill delta fysiskt eller digitalt. Är ni flera som ska delta, ange gärna hur många ni är.

Föreläsningen arrangeras med stöd av Natur och Kultur.

Dela i sociala medier