Publicerat: 12 september, 2022 Skrivet av: Elnaz Baghlanian | Skolprojekt

Författarbesök årskurs 5 – 2022

Eskilstuna kommun erbjuder alla klasser i årskurs 5 besök av en författare. Projektet, som startade under hösten 2021, är ett samarbete mellan kommunen och Författarcentrum Öst, som ansvarar för författarbokningar och sådant som rör själva besöken. Det är också hit era anmälningar kommer, med ett webbformulär som skickas ut via inbjudningar till alla skolor i Eskilstuna. 

Syftet med författarbesöken är att stimulera och motivera eleverna i satsningen årskurs 5 gör på skrivande under höstterminen. Författaren ska väcka elevernas läs- och skrivlust, få dom att fokusera på den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion/klass. 

Författarbesöken, som är kostnadsfria för skolorna, äger rum under höstterminen och anmälan skickas in så tidigt som möjligt. För att författarbesöken ska bli så lyckade som möjligt är det bra om ni ger flera alternativ på datum, tider och veckodagar då ni kan ta emot besök. (Varje författare kan besöka 1-4 klasser på en dag, 60 minuter per klass). Det är också viktigt att ni i anmälan ger olika alternativ på författare. Vi försöker tillgodose era önskemål så gott det går. 

De här författarna är med.

Kontakt Författarcentrum Öst:
Projektledare Fredrik Lagerqvist
08-611 58 03

Kontakt Eskilstuna Kultur och fritidsförvaltning:
Bibliotekskonsulent Ylva Lindholm
072-977 73 79

Dela i sociala medier