Publicerat: 16 september, 2016 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Läs mer

Författarcentrum – mål och verksamhet

De områden som Författarcentrum prioriterar verksamhetsåret 2016 är:

? Författares villkor
Författares inkomstmöjligheter – kvalitetssäkra författarförmedlingen
Bredda författares och översättares kompetens och arbetsfält

? Ett levande kulturliv i och utanför storstäderna
Författardagar och arrangemang
Vidareutveckla litterära scener och mötesplatser

? För barn och unga
Författarbesök i skolan och nya skriv- och läsprojekt

? Internationell utveckling och samverkan
Kulturutbyte och översättningsstöd
Värnar åsikts-och yttrandefriheten, ny webbtidning

Klicka här för att se en karta över Författarcentrums verksamhet i hela landet

Förutsättningarna för verksamheten varierar i landets olika delar, både ekonomiskt och geografiskt. Författarcentrums regionala föreningar har utvecklat en egen självständig profil. För att samverka och överbrygga geografiska avstånd gör vi nedslag med arrangemang och medlemsmöten på olika orter i regionerna. Det har också blivit mer av gränsöverskridande samarbeten, allt från att ge input till berättarfestivaler, medverka i litteratur- och musikkvällar till projektsamverkan med andra centrumbildningar och det övriga föreningslivet.

Med hängivna, kreativa och kunniga anställda medarbetare, våra styrelseaktiva och medlemmarnas ideella krafter skapar Författarcentrum årligen ett stort antal egna projekt och litterära arrangemang i syfte att skapa, vidareutveckla vår verksamhet.

Vidareutveckla litterära scener och mötesplatser

De senaste tio åren kännetecknas av en ökad läsfrämjande verksamhet genom litterära scener och mötesplatser för publika arrangemang. Flera av Författarcentrums projekt har blivit nationellt uppmärksammade modeller och förebilder för andra arrangörer som arbetar med författarscener och bokdagar. Exempelvis kan nämnas Littfest i Umeå och den högkvalitativa tidskriften Provins som speglar norrländsk litteratur och konst i ett gränsöverskridande perspektiv.Utvecklingen av Forum för Poesi och prosa i väst har inspirerat många att tänka i nya banor för litterära arrangemang och fortbildning. I väst har man även fått fram ett nytt översättningsbidrag till stöd för översättning och utgivning av invandrade författares böcker till svenska. Succén med den publika lokalen Poeten på hörnet i Malmö och landsbygdsprojektet Litteraturrundan i Skåne väcker nyfikenhet i fler landsdelar. Populära Stockholms längsta bokbord och läsprojektet Stockholm läser i samverkan med stadsbiblioteket är omtalade nationella förebilder i litteraturvärlden.

Läs- och skrivfrämjande projekt

Författarcentrums projekt är under ständig utveckling och förgrenar sig ut i landet. Under flera år har Författarcentrum Öst ordnat subventionerade författarbesök för grundskolor i Stockholms kommun i projektet Läsning Pågår med stöd av Stockholms stad. Idag erbjuder vi Läsning Pågår även för gymnasieskolorna i Stockholm samt Läsning Pågår i Linköpings kommun. Författarcentrum Väst har flera skrivprojekt för ökad integration. Det mest omfattande är den elevproducerade skoltidningen Made in Backa. Den nationella gymnasietävlingen Jag skriver i dina ord, som startades som ett pilotprojekt av Författarcentrum Väst med stöd av Västra Götaland och Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Författarcentrum Syd har ett projekt Boktackling – läsning för fotbollstokiga som främjar läsning på barnens fritid.

Författarförmedlingen

Författarförmedlingen är ett viktigt redskap för att nå ut till hela landet med författarbesök. Författarförmedlingens nätverk av lärare, bibliotekarier, litteraturarrangörer, författares nätverk, studieförbund och förlag sprider sig ut till små orter. Författarförmedlarna har arbetat upp kontakter och rutiner som underlättar även för ovana arrangörer att boka in och ta emot en författare. Genom kalendern i bokningsdatabasen kan vi vägleda och samordna datum så att en författare kan besöka flera orter på vägen. Sociala medier och facebooksidor gör att vi kan nå ut ännu bättre till författarna, pedagogerna i skolan, biblioteken och den litteraturintresserade allmänheten.

Kulturutbyte och översättningsstöd

Författarcentrum är i högsta grad en internationell organisation genom att många av våra medlemmar kommer från andra länder, är mycket beresta och behärskar flera språk. Författarcentrums projekt, litterära scener och arrangemang främjar kulturutbyte mellan olika språk, kulturell bakgrund och olika länder. Vi har återkommande arrangemang under Världspoesidagen 21 mars och Världsbokdagen 23 april, ofta i samarbete med folkbiblioteken. Med bidrag från  Region Västra Götaland utlyser och administrerar Författarcentrum Väst ett särskilt bidrag till stöd för översättning och utgivning av invandrade författares böcker till svenska. Författarcentrum Syd ger sig ut på författarresor och har skapat ett utbyte med författarkolleger Berlin vilket resulterat i en tvåspråkig gemensam bok Barndom i Tyskland/Barndom I Sverige( 2015). Höstens resa går till Portugal.

Åsikts-och yttrandefrihet, jämställdhet och mångfald

Författarcentrum verkar i en demokratisk föreningstradition och en viktig målsättning är att värna om åsikts- och yttrandefrihet. Genom västs projekt Romska och resandeberättelser synliggörs en utsatt minoritetsgrupp och man har även startat en insamling av böcker till flyktingbarn på deras eget språk.

Vi vill öka möjligheten för våra medlemmar att publicera sig och utbyta tankar om genom en webbtidning som planeras att starta 2016.

Verksamheten ska tillgodose jämställdhet och mångfald. Vi strävar efter att målen ska återspeglas i vår egen organisation, i våra egna styrelser och andra poster och projekt. Vi uppmärksammar i vår verksamhet exempelvis Internationella kvinnodagen.  Till Författarcentrum ska man som medlem eller besökare på ett arrangemang alltid känna sig välkommen oavsett ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet.

 

 

 

Dela i sociala medier