Publicerat: 14 juni, 2022

Författarcentrum Öst inleder ett nytt samarbete med Natur & Kultur

Bra fackböcker kan ge barn och unga ett större ordförråd, ökad begreppsförståelse och vidgade tankemönster. Författarcentrum Öst inleder nu ett läsfrämjande samarbete med Natur & Kultur för att genom författarbesök synliggöra sakprosans ställning och användningsområde i skolan.

Med stöd av Natur & Kultur kommer Författarcentrum Öst under 2022 att sjösätta ett treårigt läsfrämjande projekt under namnet På riktigt – sakprosa i skolan. Vi vill med detta projekt synliggöra sakprosans ställning och användningsområden i skolundervisningen.

”Forskningsresultat efter forskningsresultat visar på hur central elevernas förmåga att kunna förstå sakprosa är ur ett demokratiskt perspektiv – alltifrån att kunna tillgodogöra sig utbildning till att fungera i samhälls- och yrkesliv. Särskilt i dessa tider då infodemi och avsiktlig desinformation ökar. Vi är därför stolta att inleda detta samarbete med Natur & Kultur, som likt oss verkar för att inspirera till läsande och lärande och genom det stärka en demokratisk samhällsutveckling”, säger Elnaz Baghlanian, verksamhetsledare på Författarcentrum Öst.

Projektet riktar sig till elever i årskurs 3–9 i skolor inom vår region: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro, Västmanland och Dalarna. Det övergripande målet är att få fler skolor inom vår region att upptäcka att ett besök av en fackboksförfattare kan vara värdefull för elevernas förståelse för olika textarter.

”Vi vill öka sakprosan status inom skolans väggar. Av någon anledning ses inte fackboken alltid som en riktig bok trots att källkritik och förmåga att ta till sig fakta nu är så viktigt för alla.  Vi behöver alla kunskap serverad från olika håll, med olika vinklar och språkdräkter för att utveckla vår nonsensradar”, säger Helen Rundgren, ordförande Författarcentrum Öst.

Författarcentrum Öst bildades 1967 och är en ideell författarförening. I dag är vi Sveriges största författarförmedling med 740 yrkesverksamma författare som medlemmar. Vi arbetar för att att sprida litteraturen i samhället och på så sätt även skapa arbetstillfällen för medlemmarna. Författarcentrum Öst förmedlar årligen nära 1500 enskilda uppdrag i skolor, bibliotek, företag och organisationer. Därutöver driver vi olika läs- och skrivfrämjande projekt.

Dela i sociala medier