Nätverket FCV och SFF i Halland

Nätverket FCV och SFF i Halland

Författarcentrum Väst har ett 30-tal medlemmar i Halland.

16 januari 2014 ordnades ett gemensamt möte för dessa och Sveriges Författarförbunds medlemmar i regionen (en hel del är dubbelanslutna).

Mötet mynnade ut i att ett nätverk för yrkesverksamma författare i Halland bildades. Sammankallande är Anna Pia Åhslund, SFF:s ombud i Halland, anna.pia@telia.com

Klicka här för att läsa mer om Författarcentrum Västs verksamhet i Halland!