Författardagen i Hässleholm

Författardagen i Hässleholm


bla%cc%8a-pippi140910
Drygt 200 pedagoger och biblioteksanställda deltog på den 11:e upplagan av Författardagen i Hässleholm.

Ge berättelserna vingar!
Torsdagen den 24 november 2016. 

Författardagen tog fasta på det skrivna ordet: kraften att beröra, skapa magi, få läsaren att lära, reflektera och kanske även agera. Nio författare som skriver starka historier för unga samt hör Sveriges läsambassadör delade med sig av metoder som får berättelserna att lyfta.

Programmet:

Författardagen 24 november 2016 i Hässleholm.

Författardagens Facebooksida.

Författardagen i Hässleholm vill skapa ökad läsglädje och läsförståelse hos barn och unga genom inspiration, konkreta exempel och metoder för biblioteksanställda och pedagoger samt genom ett nära möte med författare och illustratörer. Konferensen är sedan 2005 etablerad på Hässleholms kulturhus en återkommande mötesplats i södra Sverige och vänder sig till dig som arbetar på folk- och skolbibliotek och i F–9-skolor.

Författardagen i Hässleholm har som mål att:
–  sprida litteraturen i samhället och synliggöra författare, kända som okända.
– stimulera och uppmuntra förmedlare av litteratur för barn och unga. (Med förmedlare avses biblioteksanställda, pedagoger, författare, kulturarbetare och andra professionellt engagerade inom området.)
– bygga på samverkan mellan biblioteken, Författarcentrum och regionerna/länen i södra Sverige – Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Halland.

Konferensen ordnades i ett samarbete mellan Författarcentrum Syd, Kultur Skåne/Region Skåne, Kultur i Halland, Regionbibliotek Region Jönköpings län, Regionbiblioteket i Kalmar län, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hässleholms stadsbibliotek.