Författare samtalar

Författare samtalar

I april startade Hedvig van Berlekom (medlem i FC Väst) och Sanna Mac Donald (medlem i FC Öst) projektet Författare samtalar. Idén grundar sig i att båda ser samtalet som en mycket viktig del i skrivprocessen och går ut på att de båda möter andra författare i 15 minuters samtal.

Hittills har nio samtal släppts, som handlat om bland annat utgivingsprocessen, att skriva för olika åldrar, att kombinera bild och text, att skriva normbrytande litteratur, världsbygge och att ha flera projekt på gång samtidigt. Nytt samtal släpps varje tisdag.

Läs mer och projektet och se alla samtal på www.forfattaresamtalar.com