Författarintervju i Skrået

Kristina Sandberg. Foto Göran Segeholm

Författarintervju i Skrået

Större än boken?

Hur är det för författaren när en romankaraktär växer sig utanför bokens pärmar? Kristina Sandberg intervjuas av Skråets redaktör Martin Engberg i Författarcentrums nya webbmagasin Skrået – Författaren i centrum.

Läs mer – Du känner väl Maj! i Skrået