Frank Jimmy Vulovic

Frank Jimmy Vulovic

Jag är filosofie doktor i litteraturvetenskap och litteraturforskare. Vid sidan av min forskning och undervisning vid exempelvis Lunds, Karlstads och Göteborgs universitet har jag hela tiden varit verksam som frilansjournalist. Läs mer.