Göteborg har skickat in ansökan om att bli litteraturstad

Göteborg har skickat in ansökan om att bli litteraturstad

Göteborgs Stad har nu skickat in ansökan om att bli en Unesco litteraturstad! Stort fokus läggs på skriv- och läsfrämjande insatser för barn och unga. Nu håller vi alla tummar för ett positivt besked den 31 oktober, då Unesco tillkännager nya litteraturstäder.

Om Göteborg blir utnämnd så handlar det om ett långsiktigt arbete med att vara en hållbar litteraturstad.
– Att bli utnämnd av Unesco leder till att man kommer in i nya nätverk. Det är angeläget att utgå från den stora stadens resurser, men också jobba med litteratur och läsfrämjande i regionen vilket redan görs i dag. Om det skulle vara så att vi inte blir utnämnda kommer vi ändå att fortsätta att jobba tillsammans, det har vi redan bestämt, säger Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Initiativet till ansökan, som skickades in den 22 juni, kommer från organisationer, näringsliv och civilsamhälle, däribland Författarcentrum Väst. Arbetet med själva ansökan har Göteborgs Stadsledningskontor tagit ansvar för, i samarbete med representanter från Göteborg Kultur, Göteborgs Litteraturhus, Bokmässan Göteborg och Författarcentrum Väst, samt Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen.

Läs gärna mer på hemsidan Vårt Göteborg

Här hittar du tidigare inlägg med bakgrundsinformation och fakta.