Göteborg – Nordens tredje litteraturstad?

Kristín Bjarnadóttir, ordförande för Författarcentrum väst. Foto: Oliver Lindkvist

Göteborg – Nordens tredje litteraturstad?

Vi är nu många litterära aktörer som vill göra Göteborg till en Unesco litteraturstad. Tillsammans med Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Svenska Pen, Poesiwerken och Politisk Poesifestival har Författarcentrum Väst skickat in en skrivelse till Kulturnämnden i Göteborg, där förslaget presenteras. Syftet är att belysa och samordna det litterära Göteborg ännu mer än vad som görs i dag. Förslaget är att utnämningen ska sammanfalla med Göteborgs 400-årsdag år 2021.

Under gårdagen (15 januari) stod det tyvärr klart att Kulturnämnden av ekonomiska skäl inte kommer att driva ärendet, men det är fortfarande möjligt att ansökningen kan bli av. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att stämma av med Göteborg & Co, som leder arbetet med jubileumsåret. Förhoppningen är att därigenom hitta lösningar.

Göteborg kan bli Unescos litteraturstad 2021, GP 14 januari, 2019 

Aktörer vill att Göteborg ska ansöka om att bli litteraturstad, P1 Kultur, 14 januari 2019

Göteborgs FN-planer bromsas – saknas pengar


FAKTA: Unesco Cites of literature

Litteraturstad är ett begrepp inom Unescos program Unesco Creative Cities Network, som lanserades 2004 för att främja samarbete mellan städer som använder sig av kreativitet som viktig faktor för sin stadsutveckling.

Unesco utnämner med några års mellanrum ett antal nya litteraturstäder. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 28 litteraturstäder i 23 länder. Två av dessa är inom Norden: Lillehammer och Reykjavik.