Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature!

Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature!

Göteborg har idag blivit utnämnd till Unesco City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. Utnämningen gör Göteborg till Sveriges första kreativa stad inom området litteratur. Detta är vi på Författarcentrum Väst oerhört glada över!

Unesco utser nya kreativa städer vartannat år, och i år blev Göteborg en av de nya litteraturstäderna. Detta är en utnämning som inte gäller ett visst år utan är ett långsiktigt åtagande. Göteborg utnämns utifrån sin unika profil som i ansökan bygger på ett rikt förenings- och litteraturliv med satsningar på läsfrämjande och internationella samarbeten. Unescos litteraturstäder finns på alla kontinenter och arbetar tillsammans för att stärka litteraturen som konstnärligt uttryck och kreativ näring. Städerna har ett rikt idé- och kunskapsutbyte, bland annat kring sina sätt att arbeta med läsfrämjande och litteratur för social hållbarhet.

Här kan du läsa mer!

Initiativet till ansökan kommer från organisationer, näringsliv och civilsamhälle, däribland Författarcentrum Väst. Vår tidigare ordförande Kristín Bjarnadóttir (1948-2021), har varit oerhört betydelsefull för detta arbete. Här kan du läsa en text som hon skrev i våras, i samband med att Kommunstyrelsen i Göteborg beslutat att ansöka om att bli en Unesco litteraturstad.

Läs mer om Unescos nätverk för kreativa städer här: https://en.unesco.org/creative-cities/