Göteborg läser


Göteborg läser syftar till att få så många göteborgare som möjligt att läsa och prata om samma bok. Projektet ska leda till möten och tankeutbyte mellan läsarna, vrida och vända på staden Göteborg som litterär plats – och väcka liv i böcker som kanske fallit i glömska.

Varje år utser en fristående jury en ny Göteborg läser-bok. Det enda kriteriet är att boken är skönlitterär och har en stark anknytning till staden.

Inom Göteborg läser anordnas läsecirklar, samtal och andra evenemang. Projektet drivs av Författarcentrum Väst i samarbete med Stadsbiblioteket Göteborg. Inspirationen kommer från Stockholm läser, som snart firar 20-årsjubileum.