Hela landet läser

Författarcentrum Västs nya projekt Hela landet läser innebär en stor satsning på läsfrämjande. Bland annat i form av över åttio gratis författarbesök för barn, unga och äldre inom olika typer av vårdinsatser. Dessutom ska författare utbildas i läsfrämjande metoder.

I Hela landet läser arbetar vi med författarbesök inom vården för barn, unga och äldre. Vi fokuserar på och arbetar med metoderna Shared reading och Läsklubb. Läsning kan verkligen göra skillnad i utsatta situationer men också skapa nya möten och något att samlas kring. I projektet vill vi delvis skapa nya kontakter mellan författare och vården, men också utbilda och fortbilda om hur författarbesök kan vara läkande och inspirerande. Projektet har fått stöd av Postkodsstiftelsen, Region Gävleborg och Region Kalmar län och kommer att pågå t.o.m. november 2024.

Är du författare och medlem i en patientförening, eller har du en annan relation till vården? Erfarenheter av tidigare uppdrag inom vården och något du skulle vilja göra igen? Hör gärna av dig till vår projektledare och berätta om dina erfarenheter! Vi söker just nu efter vårdplatser i Sverige som skulle behöva projektet och tar gärna del av våra författares berättelser. Kontakt: Madeleine.schantz@forfattarcentrum.se

Till dig som är medlem i Författarcentrum

Under hösten bjuder vi in till två kostnadsfria föreläsningar om Läsklubb respektive Shared reading. Karin Graube, bibliotekarie på Drottning Silvias Barnsjukhus berättar om metoden Läsklubb för barn, som hon har varit med och tagit fram. Hennes föreläsningar inspirerar kring högläsning för barn och hur man kan skapa en läkande, rolig och fin stund tillsammans; både innanför och utanför vården. Anders Ohlsson är Professor i Litteraturvetenskap vid Lunds Universitet och forskar på Shared reading. Han kommer att prata om metoden och hur den kan göra gott på olika sätt.

Digital föreläsning om Läsklubb: 11/10 kl. 18:00 på Zoom.
Digital föreläsning om Shared reading: 24/11 kl. 18:00 på Zoom.

Anmäl gärna intresse redan nu till: Madeleine.schantz@forfattarcentrum.se

Kontakt

Madeleine Schantz
E-post: madeleine.schantz@forfattarcentrum.se