Publicerat: 21 september, 2023

Höjda författararvoden från 1 januari 2024

Sveriges Författarförbund och KLYS har beslutat att höja minimiarvodena för framträdanden som görs av författare och andra kulturskapare. Höjningen gäller för framträdanden som bokas efter den 1 januari 2024. För uppdrag som redan bokats eller som bokas före nyår, men som ska genomföras 2024 gäller det arvode som överenskommits vid bokningstillfället.

Det nya minimiarvodet för biblioteksbesök upp till två timmar blir 8 500 kronor. Kortare framträdanden, max 15 minuter, arvoderas med 3 400 kronor. 25 procents moms tillkommer om författarens uppdrag gäller annat än enbart uppläsning av egen text.

För författarbesök i skolan blir de nya minimiarvodena: 5 000 kronor för en lektion, 6 000 för två, 7 000 för tre och 8 500 kronor för fyra lektioner eller en storsamling. 25 procents moms tillkommer på skolbesök.

Det här är rekommenderade minimiarvoden. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete.

Hela den nya arvodeslistan kommer att finnas på Författarcentrums hemsida från och med den 1 januari 2024.

För frågor kring de höjda arvodena hänvisar vi till Sveriges Författarförbund och KLYS.

Dela i sociala medier