Informationsfilm: Västra Götalandsregionens Översättarstöd

Informationsfilm: Västra Götalandsregionens Översättarstöd

Nu är ansökningsperioden för Västra Götalandsregionens översättarstöd öppen! Stödet ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska (dock ej engelska, danska eller norska) och söks av bokförlag tillsammans med författare. Utöver översättarstödet går det även att söka provöversättningsstöd.

För att sprida information och kunskap om översättarstödet har vi gjort en informationsfilm. Läs mer om stödet och hur du ansöker på www.oversattarstod.se