Integration

Författarcentrum Väst vill förena arbetet för litteraturen och författarna med att bidra till ett gott och inkluderande samhälle. Vi driver flera verksamheter med integrerande inriktning:

– Made in Backa, vår litterära elevtidning för 10 – 13-åringar i stadsdelen Backa som i viss mån knoppat av sig även i Tuve och Kärra.
– Klubb Fenix – nätverk för invandrade författare i västra Sverige.
– Romska och resandeberättelser i Väst – ett unikt romskt-resande-svenskt samarbete som bland annat lett till den uppmärksammade antologin Den ohörda historien.
– Västra Götalands översättarstöd för att invandrade författare ska kunna läsas på svenska.
– Jag skriver i dina ord – nu med översättning av tävlingsbidrag