Författarutbyte – Waters and Harbours in the North – WHiN

Författarutbyte – Waters and Harbours in the North – WHiN

I höst kommer 16 författare och fyra konstnärer från Sverige, England, Island och Färöarna att delta i veckolånga utbyten länderna emellan.

Projektet är ett initiativ av Författarcentrum Väst och Göteborg kommer att få besök av fyra barn/ungdomsboksförfattare och en konstnär från de deltagande länderna.

Temat för utbytesprogrammet är Vatten och hamnar i norr och tanken är att varje s k residensvecka ska resultera i ett konstnärligt verk.

Samarbetspartners: New Writing North Newcastle, Reykjavík – UNESCO City of Literature and The Nordic House in Faroe Islands.

Finansiärer: Nordisk kulturfond och Kulturkontakt Nord

Läs mer på: 
www.internationalwriters.se