Invalskriterier

Så här kan det gå till att bli invald.


Direktinval:

Om du är utgiven och har två titlar utgivna på traditionella, etablerade förlag, förlag som alltså utför en redaktionell behandling av texten enligt god förlagspraxis, kan du bli invald direkt. Det gäller även dig som ansöker om medlemskap som översättare och du som redan är medlem i Sveriges Författarförbund.


Det kan även räcka med ett verk av konstnärligt värde tillsammans med väldokumenterade litterära insatser inom media, kulturjournalistik, estradframträdanden eller digital publicering. Allt detta gäller oavsett genre och samma regler gäller för prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, facklitteratur, grafiska romaner eller dramatik.


Egenutgivare:

Om du arbetat med ett hybridförlag, är egenutgivare eller på annat sätt själv bekostat utgivningen själv så kommer verken bedömas av en urvalskommitté i din region.

 

Övergripande kriterier:

Böckerna ska vara sökbara och avsedda för allmän spridning och finnas tillgängliga på den nationella biblioteksdatabasen Libris. Invalsgruppen kommer titta på följande kriterier:

Genre, håller verket måttet inom genren? Sedan tittar man på olika aspekter av dramaturgi/disposition, språk och gestaltning. Kvalitetsbedömningen görs av personer med kunskap om genren för att avgöra om det är ett aktivt och professionellt författarskap. Vi är självklart måna om att Författarcentrums författare håller den kvalitet som vi utlovar en eventuell framtida bokare.


Handläggningstiden är ofta två månader från det att böckerna är mottagna. Tidsåtgången kan bero på när de olika regionerna har sina beslutande styrelsemöten.


Tillägg:

I region Öst och Syd finns en möjlighet till debutantmedlemskap för litterärt starka

debutanter där medlemskapet omprövas till att kunna bli ett ordinarie medlemskap vid nästa boks utgivande.