Jag blev helt bestört – Sofia Gräsberg

Jag blev helt bestört – Sofia Gräsberg

 Jag blev helt bestört när jag hörde att ABF skulle lägga ner sin föreläsningsverksamhet. Den har varit så oerhört betydelsefull för Göteborgs demokrati- och litteraturliv under alla år jag bott här. Även för mig personligen.

Vad gäller de andra två exemplen på aktuella nedskärningar av välfungerande kulturell verksamhet så kan jag bara hålla med – det är beklagligt på en mängd sätt. Och oroande eftersom detta ändå innebär att ingen som arbetar med kultur egentligen sitter säkert i sadeln, möjligen är det ingen nyhet, tyvärr.
Men just detta ni gör i nyhetsbrevet tror jag är viktigt: att tala om vad som ses så tydligt från ett visst perspektiv, en viss position – att helt enkelt belysa och beskriva konsekvenserna för Litteraturgöteborg till exempel. Hur dessa tre skilda fall faktiskt tillsammans samverkar negativt. Hur den större kontexten ser ut från där vi står nu.
Och jag tror på att skapa intressegemenskaper. Gå samman för att tillsammans driva frågor man verkligen tror är viktiga, och där man ser att man faktiskt kan skapa förändringar och förbättringar och jag tror på insisterandet som en sorts metod.

(Nyhetsbrevet som nämns är Författarcentrum Västs och heter Litteratur i Väst – redaktörens anmärkning).

Foto: Mikael Löfgren