Jag skriver i dina ord – översättning

Jag skriver i dina ord – översättning

Översättning av tävlingsbidrag

I år vill vi göra Jag skriver i dina ord ännu mera tillgänglig och ge alla Sveriges gymnasieelever möjlighet att delta. Nyanlända gymnasieelever – som får språkintroduktion eller läser svenska som andraspråk – kan om de vill skriva tävlingsbidraget på sitt modersmål, och få det översatt till svenska.

Filmpremiär – ”Det gör mig modig”

Under hösten 2017 fick en klass på Center för Språkintroduktion Lindholmen i Göteborg möjlighet att träffa författarna Arkan Asaad och Malin Lindroth inom ramen för vår skrivtävling Jag skriver i dina ord. I filmen följer vi Sahra Awad Ali och Vere Tahir och får höra deras tankar om mötet med författarna – och om att skriva. Se filmen här:

 

Om Jag skriver i dina ord

Jag skriver i dina ord är en skrivtävling för Sveriges gymnasieelever. Den går ut på att komponera en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext. Under tävlingens gång förmedlas ett antal kostnadsfria författarbesök inom gymnasieskolan.

Tävlingen arrangeras av Författarcentrum med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 

Läs mer på www.jagskriver.nu