Jag skriver i dina ord – översättning

Jag skriver i dina ord – översättning

Översättning av tävlingsbidrag

Vi fortsätter försöka tillgängliggöra Jag skriver i dina ord och ge alla Sveriges gymnasieelever möjlighet att delta. Nyanlända gymnasieelever – som får språkintroduktion eller läser svenska som andraspråk – kan om de vill skriva tävlingsbidraget på sitt modersmål, och få det översatt till svenska.

Huvudsakligen kommer vi att erbjuda översättning från fem språk: dari, pashto, persiska, arabiska och somaliska. Har du ett annat modersmål och önskar skriva på det, hör av dig till oss i god tid så ska vi se om vi kan hjälpa dig. Antalet bidrag vi kan översätta är begränsat, så principen först till kvarn gäller.

Läs mer på www.jagskriver.nu