Korrekturtjänsten

Korrekturtjänsten

Vill du ha hjälp med att få ditt manuskript korrekturläst? Alla våra korrekturläsare har erfarenhet av korrekturläsning från förlag och/eller tidningsbranschen. Korrekturläsaren går igenom och markerar felaktigheter i språket såsom stavfel, särskrivningar, fel i interpunktion, grammatik etc. Vi tar emot alla slags manus.

Om du vill ha hjälp med innehållet i ditt manuskript, se Lektörstjänst.

Manuskriptet

  • Ska vara i Word, om det skickas digitalt, eller en utskrift; handskrivna manus tas inte emot
  • Vara försett med titel eller arbetstitel
  • Vara utskrivet på hålat papper
  • Ha teckenstorlek på minst 12 pkt
  • Ha ett radavstånd på 1,5 eller 2
  • Ha 3 cm marginal på båda sidor
  • Vara sidnumrerat
  • Vara försett med en separat följesedel med manusets titel och ev. genre samt ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress samt – viktigt! – uppgift om antal tecken inklusive blanksteg i manuskriptet.

Vi har inte möjlighet att hämta ut manus som skickas med rekommenderad post. Skicka inte med några skrymmande pärmar.

Kostnad
Du betalar en grundavgift på 2.000 kr som omfattar manusets första 20.000 tecken (inkl. blanksteg), därutöver 10 kr per tusen tecken (inkl. blanksteg) och 25% moms. Porto- och ev. utskriftskostnad tillkommer. Betalning sker mot faktura som skickas med e-post när manuskriptet inkommit till oss.

Hur gör man?
Du skickar in ditt manuskript enligt ovanstående. Du får därefter ett mejl från oss med information samt faktura. Efter ca 4 veckor, och efter betald faktura, får du tillbaka ditt manuskript med korrekturläsarens ändringar markerade i manuskriptet. En lista över korrekturtecken och vad de betyder hittar du här.

Skicka ditt manuskript till:
Författarcentrum Öst
Korrekturtjänsten
Roslagsgatan 50A
113 54 Stockholm

Obs! Under veckorna 27-32 (1 juli-9 augusti) tar vi inte emot några manus.

Kontakt
Åsa Nordlinder, 08-611 58 06