Publicerat: 13 september, 2016 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Läs mer

Korrekturtjänst

Vill du ha hjälp med att få ditt manuskript korrekturläst? Alla våra korrekturläsare har erfarenhet av korrekturläsning från förlag och/eller tidningsbranschen. Korrekturläsaren går igenom och markerar felaktigheter i språket såsom stavfel, särskrivningar, fel i interpunktion, grammatik etc. Vi tar emot alla slags manus så länge de är skrivna på svenska. Om du har ett manus skrivet på ett annat språk, bör du kontakta oss först.

Manuskriptet

  • skickas med fördel digitalt
  • ska vara försett med titel eller arbetstitel
  • ska ha en teckenstorlek på minst 12 pkt
  • ska ha ett radavstånd på 1,5 eller 2
  • bör ha minst 2,5 cm högermarginal
  • ska vara försett med en separat följesedel med manusets titel samt ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress

Om du behöver få ett utskrivet manus korrekturläst ska du ta kontakt med oss innan du skickar in det. s som skickas med rekommenderad post. Skicka inte med några skrymmande pärmar.
I samband med sommar- och julledighet kan hanteringen av ditt manus komma att dröja.

Kostnad
Du betalar en grundavgift på 2.000 kr som omfattar manusets första 20.000 tecken (inkl. blanksteg), därutöver 10 kr per tusen tecken (inkl. blanksteg) och 25% moms. Porto- och ev. utskriftskostnad tillkommer. Betalning sker mot faktura som skickas med e-post när manuskriptet inkommit till oss.

Hur gör man?
Du skickar in ditt manuskript enligt ovanstående. Du får därefter ett mejl från oss med uppgift om när manuskriptet returneras samt faktura. Efter ca 4 veckor, och efter betald faktura, får du tillbaka ditt manuskript med korrekturläsarens ändringar markerade i manuskriptet. En lista över korrekturtecken och vad de betyder hittar du här.

Hit skickar du ditt manus
Korrekturtjänsten administreras av Författarcentrum Öst och Författarcentrum Väst. Till vilken av regionerna du skickar ditt manus spelar ingen roll.

………………………………………………………………………………………………

Korrekturtjänst
Författarcentrum Öst
Drottninggatan 88 B, 2 tr.
111 36 Stockholm

fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se | 08 611 58 03

………………………………………………………………………………………………

Korrekturtjänst
Författarcentrum Väst
Fjällgatan 29
413 17 Göteborg

siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se | 031 41 63 20

………………………………………………………………………………………………

Alla våra lektörer, redaktörer, skrivcoacher och korrekturläsare har dokumenterad erfarenhet av de skrivtjänster de erbjuder. De är dessutom författare själva och medlemmar i Författarcentrum.

Dela i sociala medier