Kristofer Flensmarck

Kristofer Flensmarck

Jag har sedan debuten 2005 utkommit med en rad böcker – främst diktsamlingar men även sakprosa, en artist’s book, och en roman. Jag har genomfört många publika framträdanden samt publicerats i en rad tidskrifter och antologier. Läs mer.