Kulturkalasets svar på nedskärningen – mer litteratur

Kulturkalasets svar på nedskärningen – mer litteratur

Kulturkalaset svar på Göteborgs och Västra Götalands minskade satsning på litteratur är att själva trappa upp.
– Vi kommer att prioritera litteraturen, säger Tasso Stafilidis, chef för Kulturkalaset.

Göteborgs kulturförvaltning och regionen har dragit in en tjänst på halvtid för kalaset som de gemensamt finansierat (se annan artikel). 

-Konsekvensen av att Peter Sandsjös tjänst som producent drogs in är egentligen att det inte skulle ha blivit någon litteratur alls på kulturkalaset, säger Tasso Stafilidis, chef för Göteborgs Kulturkalas. Så kan vi inte ha det.
-Vi har därför prioriterat några konstområden för att inte tappa dem, bland annat litteraturen.

FCV:s nyhetsbrev Litteratur i Väst uppmärksammade ifjol att endast 0,5 procent av Göteborgs Kulturkalas budget går till litteratur.  Politiker i Göteborg & Co:s styrelse – som driver Kulturkalaset – fick frågor om det rimliga i detta.

Ordföranden, Håkan Linnarsson (S), ansåg inte att kalasets innehåll är en fråga för styrelsen. Pär-Ola Mannefred (M), andre vice ordförande, ansåg att litteraturen borde stärkas på kalaset och skämdes över sänkningen från 21 000 kronor till 18 000 för vuxenlitteratur.

Även politiker i Göteborgs kulturnämnd – som i och för sig inte bestämmer över Kulturkalaset – intervjuades. Kristina Tharing (M), andre vice ordförande i kulturnämnden lovade att ta upp frågan i presidiet.

Artiklarna om litteraturens ställning på Göteborgs Kulturkalas blev en snackis i kretsarna kring kalaset och bland kulturpolitiker i Göteborg. Det kan ha bidragit till att det i år alltså ser ut som om litteraturens ställning på Kulturkalaset kommer att stärkas.

Tasso Stafilidis berättar att kalaset planerar för litteraturprogram både i samarbete med andra, i samverkan med West Pride/EuroPride och i helt egen regi, med såväl nationella som internationella författare.

– Men det är för tidigt att säga någonting om storleken på budgeten för vuxenlitteratur.

Klicka här för att läsa artikeln Litteraturen på Kulturkalaset – Göteborg och regionen skär ned!

Klicka här för att läsa artikeln – Litteraturen – en halv procent på Göteborgs kulturkalas!

Klicka här för att läsa artikeln Makthavarna om litteraturen på Göteborgs kulturkalas!

PETER NILSSON
(25 mars 2018)