Kurt Magnusson

Kurt Magnusson

Kurt Magnusson tillhör resandefolket och är ett av de barn som
fick ersättning av ersättningsnämnden för den vanvård svenska
staten utsatte honom för. Kurt är en kämpe på många sätt och hans
engagemang när det gäller att synliggöra de orättvisor resandebarnen
blivit utsatta för är stor. Han är engagerad i föreningen RUNG där han
för sin kamp för att resandebarnen ska få ett erkännande och en ursäkt
av svenska staten.

Foto: Birgitta Magnusson
Text: Omhändertagandet och Vidkärrs barnhem