Läsning Pågår i särskola, resurs- och specialklass

Läsning Pågår i särskola, resurs- och specialklass

Under hela 2022, vår- såväl som hösttermin, får Stockholms grundsärskoleklasser, särgymnasier, specialklasser samt resursklasser kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla skolor i Stockholm; kommunala som privata. Det enda som kostar är anmälningsavgiften, 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 4 000:-, betalas av Stockholms stad via Författarcentrum Öst. Alla skoldagar är aktuella för författarbesöken. Projektet riktar sig till alla årskurser från lågstadiet till gymnasiet.

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit lämpliga böcker. Författarcentrum hjälper gärna till med att matcha författare med rätt ålder/nivå. Kontakta oss på Författarcentrum så hjälper vi gärna till att anpassa författarbesöket efter klassens speciella behov.
Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och kanske inspirera dem till att arbeta med egna texter. Författaren besöker en klass i taget, en lektion/klass. Listan med medverkande författare hittar du här.

Anmälan
Bokningarna av författarbesöken görs fortlöpande. Anmälan är bindande. Här hittar du anmälningsformuläret i word eller i pdf-format.

Böcker
Till alla kommunala skolor distribuerar Mediotekets cirkulationsbibliotek en gruppuppsättning böcker på minst 10 exemplar i god tid före författarbesöket. Gruppuppsättningen kan, ibland, innehålla blandade titlar av bokad författare. Kom ihåg att man kan komplettera antalet böcker genom att låna på skol- eller stadsbiblioteket. 

Information om Cirkulationsbibliotekets böcker får du av
Clarisa Rolandi-Ronge, 08-508 339 52, clarisa.rolandi-ronge@edu.stockholm.se

Kontakt Författarcentrum:
Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 03, fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se