Läsning Pågår-projekt

Läsning Pågår-projekt

Läsning Pågår är ett läsfrämjande projekt som introducerades i Stockholm i samband med kulturhuvudstadsåret 1998. Syftet med Läsning Pågår är att genom författarbesök skapa och stärka intresset för läsning och skrivande. Projektet drivs av Författarcentrum Öst och genomförs i samarbete med kultur- / utbildningsförvaltningar och bibliotek och finansieras av de kommuner som medverkar.

Läsning Pågår Stockholm
Läsning Pågår Linköping
Författarbesök Lässatsning Eskilstuna
Möt en bilderboksskapare

Projektets omfattning har successivt ökat. 2019 deltog cirka 400 klasser i Stockholm.
I Linköping startade Läsning Pågår 2009. Där deltog 167 klasser 2019, i årskurser 1 och 3.
I Eskilstuna, där projektet går under Lässatsningen Eskilstunas paraply, fick 58 årskurs 3-klasser besök 2019.
I Stockholm har nu också förskolebarnen fått ta del av konceptet, under namnet Möt en bilderboksskapare. Sedan starten 2018 har över 400 barngrupper fått träffa en bilderboksförfattare.

Författarcentrums roll i Läsning Pågår är att kvalitetssäkra, förbereda, löpande administrera, boka och utvärdera. Vi hjälper till med urvalet av författare bland våra medlemmar och sköter utbetalningen av deras arvoden. Under projektets gång skickar vi också utvärderingar till skolorna, samt sammanställer dessa.

Via länkarna ovan finns information om respektive del av Läsning Pågår, länkar till anmälningsblanketter och författarpresentationer.