Läsning Pågår Stockholm, årskurs 5

Läsning Pågår Stockholm, årskurs 5

Under maj 2018 får Stockholms alla årskurs 5-klasser som vanligt kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller Stockholms stads alla grundskolor, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 950:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 3 000:-, betalas av Stockholms stad. Aktuell period för författarbesöken är hela maj.

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för årskurs 5. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion/klass. Listan med medverkande författare hittar du här.

Särskola, specialklass eller resursklass?
Kontakta oss på Författarcentrum så hjälper vi gärna till att anpassa författarbesöket efter klassens speciella behov, både vad gäller tidpunkt för besöket och önskemål om författare. Vi har en särskild lista med författare som är vana vid att besöka särskoleklasser. Den finns här.

Anmälan
Anmälan stänger 22 mars. Fram till dess görs bokningarna av författarbesöken fortlöpande. Anmälan är bindande. Du kan hitta anmälningsformuläret här (word) eller här (pdf).

Böcker
Till alla kommunala skolor distribuerar Mediotekets cirkulationsbibliotek en gruppuppsättning böcker på minst 10 exemplar i god tid före författarbesöket. Gruppuppsättningen kan, ibland, innehålla blandade titlar av bokad författare. Kom ihåg att man kan komplettera antalet böcker genom att låna på skol- eller folkbiblioteket. 

Information om Cirkulationsbibliotekets böcker får du av
Clarisa Rolandi-Ronge, 08-508 33 952, clarisa.rolandi-ronge@stockholm.se

Kontakt Författarcentrum:
Fredrik Lagerqvist08-611 58 04, fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se