Läsning Pågår Stockholm, årskurs 5

Läsning Pågår Stockholm, årskurs 5

Under maj 2021 får Stockholms alla årskurs 5-klasser som vanligt kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla grundskolor i Stockholms, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 4 000:-, betalas av Stockholms stad via Författarcentrum Öst. Alla skoldagar i maj är aktuella för författarbesöken.

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för årskurs 5. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Författaren besöker en klass i taget, en lektion/klass. Listan med medverkande författare hittar du här.

Särskola, specialklass eller resursklass?
Kontakta oss på Författarcentrum så hjälper vi gärna till att anpassa författarbesöket efter klassens speciella behov. Mer om det på den här sidan

Anmälan
Bokningarna av författarbesöken görs fortlöpande. Anmälan är bindande. Här hittar du anmälningsformuläret i word eller i pdf-format.

Böcker
Till alla kommunala skolor distribuerar Mediotekets cirkulationsbibliotek en gruppuppsättning böcker på minst 10 exemplar i god tid före författarbesöket. Gruppuppsättningen kan, ibland, innehålla blandade titlar av bokad författare. Kom ihåg att man kan komplettera antalet böcker genom att låna på skol- eller stadsbiblioteket. 

Information om Cirkulationsbibliotekets böcker får du av
Jenny Karlsson, 08-508 334 86, jenny.m.karlsson@edu.stockholm.se

Kontakt Författarcentrum:
Fredrik Lagerqvist08-611 58 03, fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se