Läsning Pågår gymnasiet

Läsning Pågår gymnasiet

Läsning Pågår för gymnasieskolor i Stockholms stads fortsätter under hela 2022, och författarbesöken kan bokas när som helst. Besöken är subventionerade av kulturförvaltningen, och författarna i Läsning Pågår är medlemmar i Författarcentrum. Det enda som kostar är anmälningsavgiften, 1050:-/lektion á 60 minuter. Ni kan själva välja vem som kommer till er utifrån det breda urval som finns på författarförmedlingen. Såväl skönlitteratur som facklitteratur ingår. Ta tillfället i akt att arbeta ämnesövergripande, till exempel med historia eller samhällskunskap. Vi har framför allt engagerat ett särskilt urval författare för projektet, se Medverkande författare nedan.

  • Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion per klass.
  • Gäller alla gymnasieskolor i Stockholms stad. Friskolor som kommunala.
  • Antalet besök är begränsade av budgeten, så först till kvarn.

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för gymnasiet. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Presentationer av deltagande författare finns i listan här: Författare Läsning Pågår Gymnasiet 2022

Anmälan
Anmälningsblankett finns här:
AnmälanLäsningPågårGymnasiet2022 (word)
AnmälanLäsningPågårGymnasiet2022 (pdf)

Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen (Medioteket) i samarbete med Författarcentrum Öst erbjuder Läsning Pågår i Stockholms stads alla gymnasieskolor.

Kontakt Författarcentrum:
Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 03