Läsning Pågår Gymnasiet Stockholm

Läsning Pågår Gymnasiet Stockholm

Läsning Pågår för Stockholms stads gymnasie- och gymnasiesärskolor fortsätter 2019, och författarbesöken kan bokas under båda terminerna. Besöken är subventionerade av kulturförvaltningen, och författarna i Läsning Pågår är medlemmar i Författarcentrum. Det innebär att din klass får möta en etablerad författare under en lektion för endast 1050 kronor. Ni kan själva välja vem som kommer till er utifrån det breda urval som finns på författarförmedlingen. Såväl skönlitteratur som facklitteratur ingår. Ta tillfället i akt att arbeta ämnesövergripande, till exempel med historia eller samhällskunskap. Vi har framför allt engagerat ett särskilt urval författare för projektet, se Medverkande författare nedan.

  • Anmälningsavgiften är endast 1050 kr/lektion (arvodet för en lektion är i vanliga fall 4000 kr/klass).
  • Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion per klass.
  • Gäller alla kommunala, fri- och särgymnasieskolor i Stockholms stad.
  • Antalet besök är begränsade av budgeten, så först till kvarn.

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för gymnasiet. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Presentationer av deltagande författare finns i listan här: Författare LP Gymnasiet 2019

Anmälan
Anmälningsblankett finns här:
AnmälanLäsningPågårGymnasiet2019 (word)
AnmälanLäsningPågårGymnasiet2019 (pdf)

Utbildningsförvaltningen och Kulturförvaltningen (Medioteket) i samarbete med Författarcentrum Öst erbjuder Läsning Pågår i Stockholms stads alla gymnasium och särgymnasium.