Lektörstjänsten

Lektörstjänsten

Lektörstjänsten är till för dig som vill ha ett professionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit. Alla våra lektörer är yrkesverksamma författare som också har erfarenhet av lektörsarbete från förlag eller liknande. Vi har lektörer inom samtliga genrer: barn- och ungdomslitteratur, poesi, prosa, science fiction, facklitteratur …

Observera att tjänsten på inget sätt garanterar manuskriptets utgivning.

Beskrivning av tjänsten
När vi har fått ditt manus väljer vi ut en lämplig lektör. Valet av lektör underlättas om du skickar med en kortfattad beskrivning av manuskriptet. Om det är en barnbok du har skrivit, är det bra att veta till vilken ålder den riktar sig. Lektören skriver ett utlåtande där hen ger ett utförligt omdöme om manuskriptets form och innehåll (ungefär som en recension). Lektören belyser sina synpunkter med exempel och citat från texten. I de fall där så krävs kommer lektören också ge konkreta råd om vad som kan behöva göras, t.ex. ”Jag tror att du behöver arbeta mer med att fördjupa de personer som är viktigast för berättelsen”. Utlåtandet blir ca fyra A4-sidor. Det tar upp till sex arbetsveckor att få utlåtandet, som skickas via e-post.

Checklista
För att använda Lektörstjänst ska manuskriptet:

  • ha dubbelt radavstånd (1,5 i radavstånd går också bra, men vi lägger då till 33% på sidantalet när vi räknar ut kostnaden) och marginaler på 2,5-3 cm
  • ha teckenstorlek om 12 punkter
  • vara sidnumrerat (gör gärna en dubbelsidig utskrift, så sparar du papper och porto)
  • vara försett med titel eller arbetstitel
  • vara anonymt och försett med en separat följesedel med manusets titel och ev. genre samt författarens namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress
  • vara en wordfil eller pdf, om du skickar det digitalt
  • vara utskrivet på hålat papper

Bifoga gärna en kortfattad beskrivning av innehållet.
Obs! Handskrivna manus tas inte emot. Vi har inte heller möjlighet att hämta ut manus som skickas med rekommenderad post. Skicka inte med några skrymmande pärmar.
Manuset makuleras sedan det lektörslästs, det returneras alltså inte. Därför är det viktigt att du har ett eget exemplar av just den version du skickat in för lektörsläsning.

Avgift
Startavgift 3 900 kr + 9 kr/sida från sidan 151 och framåt om sidantalet överstiger 150.
Portokostnad tillkommer (för postgången från Författarcentrum till lektör och från lektör tillbaka till Författarcentrum). Om du skickar manuset digitalt, är utskriftsavgiften 50 öre per manussida.
Moms tillkommer med 25 %.
Betalning sker mot faktura som skickas per e-post när manuskriptet sänts vidare från Lektörstjänst till lektör.

Lektörsutlåtandet
Senast sex arbetsveckor (oftast tidigare) efter det att du har betalat fakturan, får du lektörsutlåtandet. Det skickas via mejl (pdf) och omfattar ca fyra A4-sidor.

I samband med sommar- och julledighet kan lektörsutlåtandet dröja lite extra. Obs! Under veckorna 27-32 (1 juli-9 augusti) tar vi inte emot några manus.

Omdömen
Läs respons från skribenter som anlitat vår lektörstjänst här.

Elva vanliga fallgropar
Vilka är de vanligaste bristerna i manuskripten du läser? Den frågan ställde vi till en av våra mest erfarna lektörer. Till svar fick vi den text som du kan läsa här.

Anonymitet
All kontakt med lektörerna sker via Författarcentrum. Manuskriptets författare och lektören är anonyma för varandra.

Sedan du har stämt av checklistan ovan, skicka ditt manus till:

Lektörstjänst
Författarcentrum Öst
Roslagsgatan 50 A, 1 tr.
113 54 Stockholm

Alternativt till
asa.nordlinder(at)forfattarcentrum.se eller fredrik.lagerqvist(at)forfattarcentrum.se

Kontakt:
Åsa Nordlinder, 08 611 58 06

Fredrik Lagerqvist, 08 611 58 04

Välkommen med ditt manus!