Litterär vård i vården

Kan litteratur främja hälsa för vårdtagare inom äldreomsorgen? Svaret är ja. Både forskning och erfarenhet har visat att kulturupplevelser har en positiv inverkan på hälsan. Kulturaktiviteter bidrar till snabbare rehabilitering, minskat behov av läkemedel och ökat välbefinnande. 

 

Med projektet Litterär vård i vården vill vi erbjuda vårdtagare inom äldreboende ett komplement till medicinsk vård genom att arrangera författarbesök med fokus på högläsning ur författarnas böcker. Forskning och erfarenheter visar att högläsning inom vården ger höjd livskvalitet och har en rad positiva effekter. Högläsningen ger stimulans, då de texter som läses ofta ger upphov till samtal och till att minnen väcks. För personer med minnessjukdom kan effekten av läsningen vara lugnande och skapa en känsla av trygghet. Projektet riktar sig även till  äldreboenden där man talar andra språk än svenska. 

 

Författarcentrum Östs kärnuppdrag är att föra ut litteraturen i samhället och nu vill vi föra ut litteraturen till de äldre. Vi anser att alla ska ha rätt till läsning, även de som av olika anledningar inte längre har förmågan att läsa. Litterär vård i vården gör läsningen till en gemensam upplevelse för vårdtagarna och ger dem ett sammanhang samt uppmuntrar till samtal.

 

Tretton författare ingår i projektet under våren 2023. Du kan läsa deras presentationer här.

 

Litterär vård i vården startar under våren 2023 med stöd från Kulturrådet.

 

Har du frågor eller vill boka en författare? Kontakta Emelie Kellnberger, projektledare
emelie@forfattarcentrum.se