Publicerat: 29 mars, 2021

Litteraturrundan

Litteraturrundan
Författare medverkar med uppläsningar och bokutställningar, öppnar upp sin skrivarstuga och samtalar med läsare, presenterar sina böcker, håller föredrag ”i författares fotspår”.

Författare och andra som redan driver bokkafé och liknande på sin ort erbjuder lokal/scen åt flera författare.

Litteraturrundan bygger på att medlemmarna på olika orter organiserar sitt eget framträdande själva eller i samarbete med andra intresserade t ex föreningar, bibliotek, caféer, konsthallar, etc.

Syftet är att ta vara på det intresse som finns för det skrivna ordet, öka läslusten och stimulera litteraturintresset genom möten med författare och läsare/publik.

Litteraturrundan omfattar hela Skåne och vänder sig till alla människor oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Programpunkterna ska ha stor bredd. Den kulturellt bevandrade ska hitta sina guldkorn, samtidigt som ovana läsare ska våga smaka på det som kanske är lite mer lättsmält. Under Litteraturrundan ska det finnas ingångar till litteraturen där vi tagit bort trösklar som kan verka oöverstigliga eller rent av skrämmande för en ovan publik. Men det ska också bjudas intellektuella utmaningar och överraskningar för garvade läsare.

Många författare, översättare, föreläsare och förlag är egenföretagare, bosatta och verksamma på landsbygden eller på mindre orter. De nätverk som finns lokalt förankrade ska fångas upp och utvidgas. Varje medlem ska stärkas i sin identitet som författare och omgivningen göras medveten om hans eller hennes roll som kulturskapare.

Obs:
– Du måste vara medlem i Litteraturrundan Ekonomisk Förening för att stå som ARRANGÖR för en programpunkt.
-Stadgar och medlemsansökan till föreningen finns på www.litteraturrundan.se
-För mer info kontakta Helen via mejl till helenislandia@gmail.com

Information till arrangörer

 • Varför ska du vara med i Litteraturrundan?
  Litteraturrundan är ett tillfälle att möta publik, visa och sälja sina böcker, uppdatera sina kontaktnät, hitta nya samarbeten, synas i media och få ny inspiration. Med andra ord ska du vara med för att det är otroligt givande!

 • Vad kan jag göra i mitt arrangemang?
  Du kan göra i stort sett vad som helst! Vi tror att du har massor av kreativa idéer som du nu har möjlighet att genomföra själv. Öppet hus med högläsning, poesiaftnar, boksläpp, bokcafé, samarbeten med bibliotek och lokala aktörer, musiker, illustratörer, workshops, skrivarkurser, dramatiseringar…

 • Vem får vara med i Litteraturrundan?
  Du måste vara medlem i Litteraturrundan Ekonomisk Förening för att stå som arrangör för en programpunkt. Som medlem kan du ev. bjuda in en eller ett par författare som icke är medlemmar, ännu, men som skulle kunna vilja bli medlemmar. Har du en idé om ett arrangemang, men är ännu inte medlem –kontakta oss så ser vi om du uppfyller våra medlemskriterier och du kan bli medlem. Stadgar och medlemsansökan till föreningen finns på www.litteraturrundan.se

 • Hur anmäler jag mina programpunkter?
  Skicka dina uppgifter och foton till helenislandia@gmail.com

  Tänk på att vara kortfattad. Vi förbehåller oss rätten att korta i insända texter. Skickar gärna en mycket kort presentation av ditt arrangemang för det tryckta programmet och en lite längre för Facebook och annan digitalpublicering.

 • Vi vill ha uppgifter om:
 1. Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 2. Arrangemangets rubrik.
 3. Beskrivning av arrangemanget/programpunkterna (inkl. öppettider och ev. hållpunkter).
 4. De medverkandes namn.
 5. Dag (lördag eller söndag eller båda dagarna).
 6. Arrangemangets plats (lokal/plats, ort och kommun) och ev. vägbeskrivning.
 7. Övrigt som du tycker är viktigt att nämna (exempelvis handikappvänligt/anpassat för barn/hundar är välkomna etc).
 • Vad förväntas av mig som arrangör?
  Som arrangör ordnar du en tillställning på en viss plats vid en viss tidpunkt. Du har arrangemang båda dagarna eller en av dagarna. Du lämnar alla uppgifter om arrangemanget i tid. Du tar hand om dina medverkande och din publik och du marknadsför ditt arrangemang efter bästa förmåga t.ex. genom att:

  • Kontakta dina egna presskontakter.
  • Prata med dina vänner och bekanta, både i verkliga livet och på sociala medier.
  • Skicka nyhetsbrev till dina kontaktnät.
  • Sätta upp affischer.
  • Sprida programmet.
  • Efter Litteraturrundan gör du en utvärdering och skickar till Helen så att vi kan se på vilka punkter vi kan bli bättre.

 • Var presenteras programpunkterna i Litteraturrundan?
  Programpunkterna presenteras först och främst på vår eminenta Facebooksida (www.facebook.com/Litteraturrundan) och i det tryckta programmet som Helen sammanställer och skickar ut till alla deltagande medlemmar. Vi alla får sedan att hjälpas åt att få ut programmet till dels bibliotek, caféer, infopunkter etc. för att få den allra bästa spridning möjligt och nå till så stor publik som det bara går.

 • Våra sponsorer.
  Det är våra sponsorer som finansierar projektet. Det är därför viktigt att applicera sponsorernas loggor på allt skriftligt material samt att vid all muntlig presentation rikta ett speciellt tack till sponsorerna. Logotyperna kan du beställa från Helen Halldorsdottir.
Dela i sociala medier