Litteraturrundan – frågor och svar

Litteraturrundan – frågor och svar

Vad är Litteraturrundan?
Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen i centrum. Litteraturrundan är fylld av samtal om böcker, högläsningar, workshops, poesivandringar, skrivarkurser, dramatiseringar med mera. Författarna öppnar sina hem eller har arrangemang i mer offentliga lokaler, ibland i sällskap med t.ex. illustratörer, musiker, eller andra medverkande. Allt enligt författarnas egna idéer och möjligheter.

Arrangör för Litteraturrundan är Författarcentrum Syd i samarbete med ABF Skåne.

När är Litteraturrundan?
Kommande Litteraturrunda är helgen den 17-18 september 2016.

Var sker programpunkterna i Litteraturrundan?
Litteraturrundan kan ha programpunkter i hela Författarcentrum Syds område, dvs. Skåne, Blekinge och Småland. Samtliga programpunkter presenteras på hemsidan och i programmet som är klart i slutet av augusti 2016.

Hur får jag som besökare information om Litteraturrundan?
Du kan följa oss på facebook och här på hemsidan. I slutet av augusti kommer det slutgiltiga programmet. Håll också utkik i pressen. Syns vi inte där? Kontakta din tidning och efterlys artiklar!

Information till arrangörer och medverkande

Varför ska jag vara med i Litteraturrundan?
Litteraturrundan är ett tillfälle att möta publik, visa och sälja sina böcker, uppdatera sina kontaktnät, hitta nya samarbeten, synas i media och få ny inspiration. Med andra ord ska du vara med för att det är otroligt givande!

Vad kan jag göra i mitt arrangemang?
Du kan göra i stort sett vad som helst! Vi tror att du har massor av kreativa idéer som du nu har möjlighet att genomföra själv. Vill du ha uppslag till vad man kan göra, och veta vad andra har gjort, så rekommenderar vi dig att titta i föregående års program. Du hittar dem i vårt arkiv här på hemsidan.

När måste jag som är arrangör ha mina programpunkter klara?
Vi behöver din anmälan med programpunkter senast den 17 juni 2016.

Hur anmäler jag mina programpunkter?
Du skickar dina uppgifter och foto till litteraturrundan@forfattarcentrum.se

Tänk på att vara kortfattad. Vi förbehåller oss rätten att korta i insända texter.

Vi har 10 punkter vi vill ha uppgifter om:

1. Ditt namn och dina kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer)

2. Typ av arrangemang (möt författare/uppläsning/bokbord/skrivarkurs etc.)

3. Arrangemangets rubrik (ca.40 tecken)

4. Beskrivning av arrangemanget/programpunkterna (inklusive eventuella hållpunkter)

5. De medverkandes namn

6. Dag (lördag eller söndag eller båda dagarna)

7. Öppettider

8. Arrangemangets plats (lokal/plats, ort och kommun)

9. Vägbeskrivning

10. Övrigt (handikappvänligt/anpassat för barn/hundar är välkomna etc.)

Dessutom vill vi gärna att du bifogar författarfoto (gärna digitalt i hög upplösning, minst 1 MG).

Vem får vara med i Litteraturrundan?
Man måste vara medlem i Författarcentrum Syd för att stå som arrangör för en programpunkt, men alla samarbeten – med andra författare, illustratörer, musiker caféägare, bibliotek, m.fl. är tillåtna. En medlem kan ha en eller flera programpunkter inom hela Författarcentrum Syds område (Skåne, Blekinge och Småland), grundidén är att fokus ska ligga på landsbygden, men även arrangemang i de större städerna är välkomna.

Vi är intresserade av samarbeten med folkbildande aktörer, som skrivarlinjer, bibliotek, museum, samt aktörer inom branschen för litteratur som förlag, bokhandel och antikvariat liksom andra aktörer som kan erbjuda eller vill införliva scener, t.ex. café, kulturhus och liknande.

Arrangör eller medverkande?
Arrangör är den som håller i ett arrangemang, stort som litet. I sin enklaste form är arrangören författaren själv som öppnar upp sin skrivarstuga för besök. Arrangören är alltid medlem i FC Syd. Har du en idé om ett arrangemang, men är ännu inte medlem – kontakta oss så ser vi om du uppfyller våra medlemskriterier och du kan bli medlem.

Medverkande är den som inte själv står för arrangemanget, men som är inbjuden t.ex. att läsa dikter eller kompa på gitarr till en uppläsning. Medverkande måste inte nödvändigtvis vara medlemmar i FC Syd, men är man författare så är det förstås bra om man är eller blir det under resans gång.

Vad förväntas av mig som arrangör?
Som arrangör ordnar du en tillställning på en viss plats vid en viss tidpunkt. Du har arrangemang båda dagarna eller en av dagarna. Du lämnar alla uppgifter om arrangemanget i tid (senast 17 juni). Du tar hand om dina medverkande och din publik och du marknadsför ditt arrangemang efter bästa förmåga t.ex. genom att

•kontakta dina egna presskontakter

•prata med dina vänner och bekanta, både i verkliga livet och på Facebook

•skicka nyhetsbrev till dina kontaktnät

•sätta upp affischer

•sprida programmet

•sätta upp skyltar i anslutning till arrangemangets lokal

Efter Litteraturrundan gör du en utvärdering så att vi kan se på vilka punkter vi kan bli bättre.

Under Litteraturrundan utgår inga arvoden till arrangörer från Författarcentrum Syd. Allt arbete utförs ideellt. Du får lov att ta ut en avgift av publik/besökare, men denna måste i så fall tydligt framgå i programmet.

Vad förväntas av mig som medverkande?

Som medverkande förväntas du dyka upp på rätt tid och på rätt plats och utföra det du har åtagit dig. Självklart förväntas du också marknadsföra Litteraturrundan genom att t.ex. prata med dina vänner och bekanta, både i verkliga livet och på Facebook, sätta upp affischer etc.

Under Litteraturrundan utgår inga arvoden till medverkande från Författarcentrum Syd. Allt arbete utförs ideellt.

 När får man ställa in ett arrangemang?
Enda giltiga skäl att ställa in ett arrangemang är på grund av sjukdom. Om en arrangör väljer att ha förhandsanmälan ska arraangemanget genomföras även om det visar sig att det är få förhandsanmälda.

Vad kan jag förvänta mig av Litteraturrundans organisation?

Du kan förvänta dig att vi
•ger tips och råd om hur du kan förverkliga idéer och förmedlar vid behov kontakt med medlemmar som varit med på tidigare.

•tar fram ett program som färdigställs till slutet av augusti.

•tar fram en översiktskarta över programpunkternas geografiska läge.

•sköter kontakter av övergripande och strategisk karaktär med pressen. Skickar ut pressmeddelanden och tips på reportage till olika typer av media. Observera att alla arrangörer är pressansvariga för sina egna arrangemang och förväntas ha kontakt med sina egna presskontakter.

•ser till att Litteraturrundans hemsida är aktuell.

•ser till att Litteraturrundans facebooksida hålls levande och aktuell. Kompletteras gärna med material från arrangörerna, inte minst under helgen då Litteraturrundan pågår.

•söker upp samarbeten med andra aktörer/sponsorer i syfte att nå maximal spridning för Litteraturrundan.

•förser bibliotek och turistbyråer med information, gör viss match making mellan bibliotek som vill arrangera något och författare.

•utvärderar era åsikter inför kommande rundor.